Oppgave: Arbeidsoppdrag

Kursplanlegging

Publisert: 18.09.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kursdeltakere

I denne oppgaven skal du øve deg på å planlegge kurs basert på innsamlet data.

Under ser du et utdrag fra et spørreskjema som er utsendt i forkant av et kurs i tekstbehandling. Ta utgangspunkt i innsamlet data, og sett opp et forslag til en kursplan.

SpørreundersøkelseResultat spørreundersøkelse