Veiledning

Forslag til periodeplan i kommunikasjon og kultur 1

Publisert: 17.09.2014, Oppdatert: 05.09.2017
Lærer og elever

Dette forslaget til periodeplan i KK1 tar utgangspunkt i en termin og følger delvis oppsettet på ndla.no og noe oppsettet i aktuelle fagbøker. Antall uker på hvert tema kan justeres av den enkelte lærer. Periodeplanen er laget etter en idè av Yvonne B. Fossmo som underviser Kommunikasjon og kultur 1 ved Skien videregående skole.

Foruten lærestoff på ndla er det tatt utgangspunkt i følgende læreverk:

Dahl, Ø. (2013) “Møter mellom mennesker”, Gyldendal1
Bøhn, H. og Dypedahl, M. (2009) “Veien til interkulturell kompetanse”,  Fagbokforlaget2
Hasund, I. (2006) «Ungdomsspråk»3
Sandvik og Risdal (2009) «Hersketeknikk»4
Fife, Agnes (2002) «Tverrkulturell kommunikasjon», Yrkeslitteratur5

Tidsbruk Tema Lærestoff Metode Vurdering
2 uker Kommunikasjonsteori
Kulturteori
Interkulturell kommunikasjon
Interkulturell kompetanse
Novella "Grisen"" av Lars Saabye Christensen (fra "Oscar Wildes heis"). Finnes på nett f.eks. på Lokus, omtale av novella og kortfilmen

her

Kombinere med stoff om kommunikasjons-
og kulturbegrepene
fra ndla
Ordliste – kulturforståelse
Ordliste – kulturforståelse

Gruppearbeid
Tekstlesing
Filmanalyse
Samtaler,

Øve bruk av KK-begreper
Lage ordliste med KK-begreper i felles dokument el. wiki
Gjøre oppgaver tilknyttet NDLA-artiklene
Vurdere bruk og innsats for eks.
i bruk av wiki
Kulturprosjekt: kulturwiki, kulturavis eller veggavis
Lage Kahoot eller flervalgstest til vurdering av forståelse av begrepene
2 uker Kommunikasjonsteori
kulturteori
interkulturell kommunikasjon interkulturell kompetanse
Se film "East is East" Se filmtrailer og jobbe med oppgaver fra engelsksidene
her

Kombinere med stoff om kommunikasjons- og kulturbegrepene fra NDLA.
Jobbe med oppgaver til filmen fra engelsksidene,Jobbe med ord- lista i felles dokument el. wiki Miniforedrag om kulturforskjeller
Fagsamtale i grupper på 4 -5
1 uke Kroppsspråk og ikke-verbalt språk Les artikkelen Løgnens ansikt
Les artikler om kroppsspråk og ikke-verbalt språk på ndla, f.eks. Smilet – et universelt språk? og Internasjonale hilseskikker
Rollespill
Øvelser
Oppgaver
Lage veggavis her
3 uker Kulturell identitet
Kjønnsroller
Les omtale av Migrapolis-serien
"Generasjon Kameleon"
her (Migrapolis-episoder kan bestilles fra Nrk)

Karpe Diem med Kork"Tusen tegninger" fra Nasjonal minneseremoni 22.07.2011 (finnes på Youtube)

Se
"Skylappjenta" (kortfilm av Iram Haq) her

Se Leo og U-landslaget (om integering og kjønnsroller)
Se Migrapolis-programmet om julemat med en vri
her
Se på artikler om kultur, kommunikasjon og kjønnsroller her
Gruppearbeid
Tekstlesing og analyse
Samtaler
Lærerforedrag
Film og filmklipp
Oppgaver
Intervjue elever på skolen (intervjuteknikk) -elevene legger fram funn.
Levere refleksjonsnotat fra intervjuet.
Levere analyse av “Skylappjenta”
1-2 uker Hva er norsk kultur? Hva er norsk kultur?
Typisk norsk
Typisk norsk - video
Oppgaver
Lage utstilling evt. lage digital fortelling
Utstilling
Digital fortelling
3 uker Kommunikasjon i det flerkulturelle Norge Film (2012) "Før snøen faller". Filmklipp og oppgaver her

Eventuelt se novellefilmen "Farukhs mynt" her

Les Annette Münchs antolog "Sånn er det bare!" 2. og 3. klasser på vgs. fikk tilsendt boka i samband med stemmerettsjubileet. Les om boka og kritikken her

Opplegg om poeten og hans diktning Yahya Hassan - dansk poet og rebellLes romanutdrag fra "Buddha på loftet" her

Artikkel "Burka eller motepress?" her

Les artikkel

Andre ikke-verbale signaler

Andre ikke-verbale signaler
Gjør oppgaver til filmen

Oppgaver til "Farukhs mynt"

her

Gjør tema- eller fordypningsoppgaver Oppgaver til fordypning og muntlig eksamen for kommunikasjon og kultur 1

Foruten lærestoff på ndla er det tatt utgangspunkt i følgende læreverk:

Dahl, Ø. (2013) “Møter mellom mennesker”, Gyldendal6
Bøhn, H. og Dypedahl, M. (2009) “Veien til interkulturell kompetanse”,  Fagbokforlaget7
Hasund, I. (2006) «Ungdomsspråk»8
Sandvik og Risdal (2009) «Hersketeknikk»9
Fife, Agnes (2002) «Tverrkulturell kommunikasjon», Yrkeslitteratur10
Lage en videoforelesning om det flerkulturelle Norge evt. Fordypningsoppgave.
3 uker Språk, kjønn, makt og identitet
Ungdomsspråk og ungdomskultur
Les artikkelen Språk, kjønn og ungdom 
Intervjuer med Helene Uri om språk og kjønn og med Jarl Våge om homoseksualitet og språk her  

Les artikkelen Hersketeknikker 

Utvalgte sider fra NDLA om ungdomsspråk, kebabnorsk, slangord, banning og ungdomskultur
Gjør oppgaver her 
Gjør oppgaver i tilknytning til sidene
Lage lydfiler
Levere refleksjonsnotat
Fagsamtaler
Vurdere wiki