Oppgave: Drøfte

Oppgaver til fordypning og muntlig eksamen for kommunikasjon og kultur 1

Publisert: 17.09.2014, Oppdatert: 05.09.2017
Yahya Hassan framfører sine dikt

For å forberede seg til muntlig eksamen trenger elevene erfaring med å lage egne problemstillinger ut fra læreplanmål og tema. Her foreslår vi noen innfallsvinkler med den unge, danske poeten Yahya Hassan som tema – hans diktning, kulturell og religiøs identitet, ungdomskultur og ytringsfrihet.

Yahya Hassan er av palestinsk opprinnelse. Debuten som 18-åring fikk stor oppmerksomhet. Diktsamlingen og den uredde stemmen vakte beundring og harme langt utenfor Danmark.

Her foreslår vi oppgaver i tilknytning til programfaget med utganspunkt i artikkelen Yahya Hassan – dansk poet og rebell 

Ressurser til oppgavelaging:

 

Om blogging

VoeBloggeren «Voe»

Blogger påvirker – oppgaver for kommunikasjon og kultur

 

Om rapp og rappere

Kanye WestKanye West Changes – Tupac  (engelskspråklig)

Kanye West og Taro fra «Norske talenter»: Slam-poesi 

 

Om språk

Ungdomsspråk 

Kebab i litteraturen 

 

Filmer om kulturforskjeller

Skylappjenta – en historie om identitet 

 

Den grønne sykkelen – film og oppgaver 

Kommunikasjon og kultur 1

Det kan lages problemstillinger og oppgaver med utgangspunkt i disse læreplanmålene:

Kultur- og kommunikasjonsteori

 • diskutere forholdet mellom kultur, individ og samfunn med utgangspunkt i konkrete ytringer
 • bruke redskaper fra kultur- og kommunikasjonsteorier i analyse av ulike kulturelle ytringer fra egen samtid

 

Til fordypning med utgangspunkt i disse læreplanmålene:

Enten

Tekster

 • drøfte sammenhengen mellom tekst og samfunn med utgangspunkt i samtidstekster fra forskjellige deler av verden
 1. Her kan man for eksempel tenke seg et av Yahya Hassans dikt og et blogginnlegg av en rosa-blogger (se Blogger påvirker) eller gruppen Pussy Riot (se Punk og politikk),
 2.  
 3. eller sammenligne kunstneriske uttrykk som hans dikt og rapp (se under Om rapp og rappere),
 4.  
 5. eller se på et av Hassans dikt sammen med romanutdrag eller musikktekster skrevet på ungdomsspråk (se  f.eks. kebab i litteraturen).

Eller

Kommunikasjon

 • drøfte eksempler på ulike utfordringer ved tverrkulturell kommunikasjon
 • presentere et emne, faglig eller kunstnerisk, tilpasset en gitt kommunikasjonssituasjon
 1. Her kan en for eksempel ta for seg temaet ytringsfrihet, kulturell og religiøs identitet eller kulturforskjeller.