Fagstoff

Ytringsfrihet og trykkefrihet i Norge

Publisert: 03.09.2014, Oppdatert: 05.03.2017

logo for hvor har du det fra   

Undervisningsopplegget er laget i samarbeid med Kampanjen for journalistikken – «Hvor har du det fra?».

 

Denne kampanjen har som mål å bidra til at unge blir gode og kritiske mediebrukere – gjennom kunnskap om kildekritikk, journalistisk metode og medieetikk.

 

Bak prosjektet står Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Landslaget for lokalaviser, Mediebedriftenes Landsforening og Fagpressen, samt NRK og TV 2.

 

 

Prinsippet om ytringsfrihet er også nedfelt i

Den europeiske menneske-rettskonvensjonen § 10

og artikkel 1 i FNs 

Verdenserklæringen om menneskerettighetene

 

 

protest mot mediesensur  

Amnestys blogg om ytringsfrihet 

 

Reporters without borders

 

Aftenposten:

Ytringsfrihetens grenser

 

 

Ytringsfrihet og trykkefrihet

Et av de viktigste prinsippene i et demokratisk samfunn er at alle borgere har rett til å mene hva de vil, og å gi uttrykk for det i skrift og tale. I et autoritært samfunn vil både enkeltborgere og massemedier være underlagt sensur fra myndighetenes side.

Ytringsfrihet betyr at enhver norsk borger har rett til fritt å gi uttrykk for sine meninger i skrift og tale. Prinsippet om ytringsfrihet er gjennomført i de fleste demokratiske stater.

En viktig side ved ytringsfriheten er trykkefrihet. Store norske leksikon definerer trykkefrihet slik:

- retten til fritt, uten forhåndskontroll fra noen offentlig myndighet, å offentliggjøre sine tanker i trykt skrift. Virkelig trykkefrihet forutsetter videre ansvarsfrihet for de meninger som fremsettes, forutsatt at de ikke støter an mot straffelovgivningens bestemmelser om ærekrenkelser, sedelighetsforgåelser, brudd på taushetsplikt, oppfordring til å begå straffbare handlinger osv.

I vårt land ble prinsippet om ytringsfrihet og trykkefrihet nedfelt i Grunnloven § 100 allerede i 1814. Her heter det at ” ... Frimodige Ytringer, om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand, ere Enhver tilladte.

I 2004 ble grunnloven endret slik at forbud mot forhåndssensur av trykte medier er direkte uttrykt i lovteksten.

Ytringsfrihetens grenser

På 2000-tallet har vi fått en ny debatt om ytringsfrihetens grenser i Norge. Kan det tenkes situasjoner der andre grunnleggende interesser og verdier kommer i strid med retten til frie ytringer?

Et eksempel er diskusjonen rundt publiseringen av karikaturtegninger av profeten Muhammed i den danske avisen Jyllands-Posten og norske Magazinet. Muslimer over hele verden reagerer sterkt på det de oppfatter som hån mot grunnleggende religiøse verdier.

Diskuter i klassen

Høsten 2010 offentliggjorde WikiLeaks enorme mengder hemmeligstemplede dokumenter.

 

Hvor går grensen mellom ytringsfrihet og nødvendig hemmelighold med tanke på rikets sikkerhet?

 

 

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Aktuelt stoff for