Oppgave

Intervjuteknikk og objektivitet

Publisert: 20.08.2014, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Mediepåvirkning logo  

Tid

1–2 timer

 

Vanskegrad

middels

 

 

En pro-israelsk demonstrasjon utenfor NRK på Marienlyst, med krass kritikk av NRKs midtøsten-dekning. En pro-israelsk demonstrasjon utenfor NRK på Marienlyst, med krass kritikk av NRKs Midtøsten-dekning.   

Oppgave 1

Studer foredraget Avansert intervjuteknikk av nyhetsredaktør i NRK Nyheter Per Anders Johansen.

 

 1. Johansen sier i foredraget sitt om intervjuteknikk: «Problemet er ofte oss journalister …». Hvordan begrunner han denne påstanden?
 2. Gjør rede for det han omtaler som «Sawatskys syv dødelige synder».
 

Oppgave 2

Lytt til Sven Egil Omdals utredning om Objektivitet i journalistikken på NRK Skole.

 

 1. Forklar begrepet objektivitet.
 2. Hvorfor mener Omdal at det er lett å fordreie virkeligheten i en nyhetssak eller en dokumentar på fjernsyn?
 3. Hvilke virkemidler ble brukt for å styres seernes oppfatning av Bjugn-saken?
 4. Hvilke skriftlige virkemidler brukes i avisartikler for å styre lesernes oppfatning av en sak?
 5. Hvorfor er det vanskelig for en journalist å være objektiv?
 

Oppgave 3

Les Sven Egil Omdals mediekommentar Journalisten som ikke ville ha et jeg, og studer lenkene som følger saken. I denne kommentaren omtaler Omdal et intervju med den norske legen Mads Gilbert i programmet Deadline på dansk fjernsyn.

 1. Hvordan opplevde Mads Gilbert dette intervjuet?
 2. Seere og andre journalister var også svært kritiske til dette intervjuet. Søk på Internett. Hva gikk kritikken ut på?
 3. Hvilke argumenter bruker den danske journalisten Martin Krasnik når han forsvarer intervjuteknikken han brukte i programmet?
 4. Hvorfor er Omdal kritisk til Krasniks intervjuteknikk?
 5. Hvordan mener Omdal en journalist bør forholde seg til kravet om objektivitet når han eller hun dekker en krig?
 

 

Relatert innhold