Oppgave

Bli med på et møte i PFU

Publisert: 20.08.2014, Oppdatert: 26.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

logo for hvor har du det fra   

Undervisningsopplegget er laget i samarbeid med Kampanjen for journalistikken – «Hvor har du det fra?».

 

Denne kampanjen har som mål å bidra til at unge blir gode og kritiske mediebrukere – gjennom kunnskap om kildekritikk, journalistisk metode og medieetikk.

 

Bak prosjektet står Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Landslaget for lokalaviser, Mediebedriftenes Landsforening og Fagpressen, samt NRK og TV 2.

  

Møte i PFU 16. juni 2014

På dette møtet er det først og fremst to saker som diskuteres. Den ene handler om at IT-drift i Narvik kommune mener at avisen Fremover har feilinformert leserne, ved rett og slett å omtale feil flyplass. Avisen har hentet sine opplysninger fra avisen Dagbladet, men det holder ikke som et forsvar i PFU. Alle redaksjoner har selvstendig ansvar for å sjekke sine kilder. Avisen Fremover blir derfor felt i PFU.

Etter at et par saker har blitt «overført», får vi en rask behandling av en annen sak. Her har privatpersonen Marte Rognerud klaget inn Bergens Tidene, som har skrevet om konflikten rundt et kulturhus som heter Bergen Kjøtt. Huset har fått nye eiere, og Rognerud mener at kilden, som er musiker Vågard Unstad, er inhabil, altså ikke nøytral part i saken. Han er nemlig venn med de nye eierne av kulturhuset.  

Her mener PFU-medlemmene at avisen har opplyst tydelig for leserne hvilken rolle Unstad har, i tillegg til å sette saken i en sammenheng ved bruk av faktaboks. Dessuten dekkes saken «løpende», det vil si at dette ikke er den eneste artikkelen om konflikten rundt Bergen Kjøtt. Bergens Tidene blir derfor ikke felt i PFU.

Tid

1–2 timer

 

Vanskelighetsgrad

middels

 

Ressurser

Medlemmer i PFU 

Oppgave:

  1. Se spørsmålsrunden i begynnelsen av videoen, og noter navnene på dem som er til stede på møtet. Hvem av dem er vararepresentanter? Diskuter i klassen hvilken rolle de ulike møtedeltakerne har. 
  2. PFU har sju medlemmer, fire fra pressen og tre fra allmennheten. Men på dette møtet kan det virke som det bare møter seks medlemmer. Hvem mangler?
  3. Generalsekretær i Norges Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, er også til stede på møtet. Hva er hennes rolle? Diskuter i klassen.
Oppgaver

Aktuelt stoff