Oppgave: Arbeidsoppdrag

Trender i produktutviklingen

Publisert: 13.08.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Elbiler

Her finner du en oppgave som handler om trender i produktutviklingen. Oppgaven egner seg til gruppearbeid og til framføring eller diskusjon i klassen.

Oppgave 

  1. Arbeid som tidligere ble utført av mennesker, utføres i stadig større grad av maskiner. Nevn fem tjenester som du vet produseres av maskiner.
  2. Økt verdenshandel i frie markeder gir både flere muligheter og flere utfordringer. Verdensmarkedet består av nesten uendelig mange potensielle kunder.
  1. Hvilke produkter selges i dag over hele verden?
  2. Hvilke norske produkter omsettes kun i Norge? Hvorfor er det slik?
Relatert innhold