Oppgave: Arbeidsoppdrag

Tre oppgaver om kjøpsatferd på bedriftsmarkedet

Publisert: 13.08.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Forretningsmann og kvinne

Her finner du tre oppgaver som handler om kjøpsatferd på bedriftsmarkedet. Oppgavene egner seg til gruppearbeid og til diskusjon eller framføring i klassen.

Oppgave 1

Hvem har hatt de ulike rollene i de bedriftene du har arbeidet i eller vært utplassert i?

Oppgave 2

Du er ansatt som selger i en bedrift som bare har kunder i bedriftsmarkedet. Bedriften skal være med på en stor messe hvor mange av dine viktige kunder deltar. Du har fått beskjed om at du kan invitere med fem kunder på en golftur til Marbella. Vurder hvilken nytte du som selger i bedriftsmarkedet kan ha av å dra på tur med fem av dine kunder. Vil salget øke etter turen? Vurder også den etiske siden ved å invitere kunder med på såkalte «smøreturer».

Oppgave 3

Hvilken av følgende kjøpstypene -  nyanskaffelse, vanlig gjenkjøp, overveid gjenkjøp - vil gi mest omfattende kjøpsprosess? Begrunn svaret ditt.