Oppgave: Arbeidsoppdrag

Graden av involvering

Publisert: 13.08.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Bilselger i aksjon

Enkelte kjøp medfører større engasjement fra kundens side enn andre. Dette kommer både an på hvilke produkter kunden ønsker å kjøpe, og på kunden selv.

Oppgave

  1. Nevn fem produkter som er typiske lavengasjementsprodukter og fem høyengasjementsprodukter.
  2. Finnes det noen fellestrekk for dine lavengasjementsprodukter?
  3. Hva med høyengasjementsproduktene?
Relatert innhold