Oppgave: Arbeidsoppdrag

Sosiale medier som salgskanal

Publisert: 13.08.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
iPhone og Facebook

Facebook og Twitter er kanaler som mange bedrifter bruker for å ha en løpende dialog med kunder. Ofte inviteres kundene til å komme med synspunkter på produkter eller bedriften som helhet. I profesjonell sammenheng er det viktig å huske at du representerer bedriften – og at svært mange følger med på hva som sies i slike fora.

Oppgave

  1. Søk på Internett etter tips til hvordan man bruker sosiale medier som salgskanal. Notér ned.
  2. Lag en liste med fordeler og ulemper ved sosiale medier som salgskanal.
  3. Lag en oversikt hvor dere sammenligner brosjyren, e-post og sosiale medier som salgskanal.

Presenter oppgaven i klassen enten i grupper, individuelt eller i form av en skriftlig rapport.

Relatert innhold