Oppgave: Arbeidsoppdrag

Salgsbrev

Publisert: 13.08.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Reservasjon mot uadressert reklame

Hvordan skriver man salgsbrev som er så gode at de ikke havner i søppeldunken? Oppgaven utfordrer deg på nettopp dette.

Oppgave

Gå sammen i grupper på to–tre personer. Søk på Internett etter tips til hvordan man skriver gode salgsbrev. Basert på det dere kan fra før, og det dere finner på nettet, skal dere lage en liste med ti punkter med tips til gode salgsbrev. Presenter dette for klassen enten i form av en plakat, en presentasjon med presentasjonsverktøy, et rollespill, en film eller andre måter dere finner fornuftig.

Relatert innhold

Generelt