Oppgave: Arbeidsoppdrag

SOFT-analyse

Publisert: 12.08.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
To kunder peker på ost

Bedriften må kjenne godt til det markedet den opererer i, og hvilke arbeidsbetingelser den er underlagt. Dette betyr blant annet at den må kjenne sine konkurrenter, hvilke lover og regler som gjelder i bransjen, og sine egne konkurransefordeler. For å finne ut av dette kan det være nødvendig med en SOFT-analyse.

Oppgave

  1. Hva er en arbeidsbetingelse? Forklar begrepet med egne ord.
  2. Hva bør en SOFT-analyse inneholde?
  3. Lag en SOFT-analyse for skolen din og presenter den for rektor.
  4. Lag en SOFT-analyse for en bedrift du kjenner godt.

 

Relatert innhold