Oppgave: Arbeidsoppdrag

Fire oppgaver om produktets livssyklus

Publisert: 11.08.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
PLS-kurve med bilder

Vi tenker oss at et produkt går gjennom disse stadiene: utvikling, introduksjon, vekst, modning og tilbakegang. Dette kalles for produktets livssyklus. Her finner du oppgaver knyttet til temaet. Oppgavene egner seg til gruppearbeid og til diskusjon og framføring i klassen.

Oppgave 1

Finn eksempler på produkter som er i ulike livsfaser. Kjenner du til noen «nyfødte» produkter som er i introduksjonsfasen? Noen som er i vekstfasen? Noen som er i modningsfasen, eller noen som er på vei ut?

Oppgave 2

Finn et par eksempler på nye produkter som er blitt priset høyt for å «skumme fløten» av markedet.

Oppgave 3

  1. Du kjenner sikkert til mange produktforbedringer. For eksempel kommer sjampo i større forpakninger (familiepakker), og makrell i tomat kan du få på tube. Bruk internett og se om du kan finne to–tre produktforbedringer som er aktuelle akkurat nå.
  2. Finn ut hvilke produktforbedringer (nyheter) som er gjort, og vurder hvordan disse endringene brukes i markedskommunikasjonen.
  3. Vurder om produktet skal nå nye målgrupper, eller om det er andre mål for markedskommunikasjonen.

Oppgave 4

Finn fram det du har av gamle magasiner, ukeblader og aviser. Kanskje har du noen hjemme, eller kanskje skolebiblioteket har noen de ønsker å kaste?

Gå sammen i grupper og klipp ut annonser for produkter som er i ulike livsfaser (introduksjon, vekst, modning og tilbakegang). Lim annonsene opp på gråpapir eller lignende – gruppert etter livsfase.

Hvilke faser var det enklest å finne annonser til?

Hva er årsaken til det, tror du?

Relatert innhold

Aktuelt stoff for