Oppgave: Arbeidsoppdrag

Tre oppgaver om plass

Publisert: 11.08.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Distribusjonsbeslutninger

Her finner du tre oppgaver om konkurransemidlet plass. Oppgavene egner seg til gruppearbeid og til framføring og diskusjon i klassen.

Oppgave 1

  1. Lag en liste over alle kjedebutikkene dere kommer på.   Tid: 5 minutter. 
  2. Plukk ut to kjeder og forsøk å finne ut hva slags samarbeidsform som karakteriserer kjedene.

Oppgave 2

Velg deg ut tre ulike produkter (for eksempel melk, Diesel-bukse og flyreiser) og finn ut hvordan distribusjonskjeden er for disse produktene.

Oppgave 3

Velg ut en kjedebutikk i nærområdet. Få til et intervju med daglig leder og finn ut følgende:

  1. Type samarbeidsform
  2. Kort beskrivelse av samarbeidsformen
  3. Fordeler og ulemper med samarbeidsformen

Lag en presentasjon og legg fram for klassen.

 

Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff for