Oppgave: Arbeidsoppdrag

Fem oppgaver om pris

Publisert: 11.08.2014
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Ulike priser

Her finner du fem oppgaver om konkurransemidlet pris. Oppgavene egner seg som gruppearbeid og til framføring og diskusjon i klassen.

Oppgave 1

Kan du finne et eksempel på et produkt du vil kjøpe nesten uansett pris, og et produkt du ikke vil kjøpe dersom prisen stiger med mer enn 25 prosent i forhold til dagens pris?

Oppgave 2

Finn eksempler på produkter som er priset etter de tre formene for prissetting. 

 1. Kostnadsorientert prissetting
 2. Etterspørselsorientert (markedsorientert) prissetting
 3. Konkurranseorientert prissetting

Oppgave 3

Gi ett eller flere eksempler på hver av de fire formene for prisdifferensiering.

 1. Segmentstyrt prisdifferensiering
 2. Geografisk styrt prisdifferensiering
 3. Tidsstyrt prisdifferensiering
 4. Brukerstyrt prisdifferensiering

Oppgave 4

Kan du forklare hvordan ulike bilprodusenter bygger opp et image ved hjelp av prisen og produktet?

Oppgave 5

Velg deg ut noen nye produkter og vurder hvilken prisstrategi som er benyttet. Finner du eksempler på bruk av både lav og høy pris på lanseringstidspunktet?

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for