Oppgave: Arbeidsoppdrag

Emballering og klargjøring

Publisert: 07.08.2014
Store pakker

For en sjåfør og logistikkarbeider er det viktig å kunne utnytte lastemodulene på en best mulig måte. God utnyttelse vil føre til bedre lønnsomhet.

Oppgave

Finn fire paller (gjerne av forskjellig størrelse). Finn mange tomme esker av forskjellig størrelse.

Gå sammen i grupper og bygg opp enhetslaster på de forskjellige pallene. Legg vekt på at utnyttelsen av pallene skal være best mulig.

Relatert innhold

Aktuelt stoff for