Fagstoff

Lyrikktidslinje

Publisert: 11.08.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

 

Hva finner du i lyrikktidslinja?

Lyrikktidslinja gir deg ei enkel oversikt over lyrikkens historie gjennom 4000 år. På hvert "stoppe- sted" på tidslinja finner du en kort periodeomtale og ett utvalgt dikt fra perioden, med en kort kommentar.

Alle periode-presentasjonene i tidslinja er bygd opp likt. Du kan klikke på knappene "Om perio- den", "Dikt" og "Om diktet" og få presentert innholdet med lyd, tekst og bilder.

Knappesystemet på lyrikktidslinja. Illustrasjon.   
Du kan laste ned tekst og lyd

Foretrekker du bare tekst eller bare lyd, kan du klikke på tekst- og lyd-ikonene til høyre. Da får du lasta både periode-omtale, dikt og diktkommentar direkte ned på pc-en din, enten som pdf-fil eller som mp3. Du går ut av en periode ved å klikke på x-knappen i øvre høyre hjørne.