Fagstoff

Nyttige adresser når du jobber med sikkerhet

Publisert: 10.06.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Sikkerhetsutstyr

Sikkerhet er et stort og spennende område som du kan bruke mye tid på å fordype deg i dersom du ønsker det.

Du vil finne mengder med fagstoff dersom du søker på nettet, men husk å være kritisk til det du finner, for det er ikke alt som er like seriøst.

Gutt som jobber med PC. Illustrasjon.Niels Henrik jobber med pc   

Som barne- og ungdomsarbeider skal du holde deg faglig oppdatert. Det betyr at du må følge med slik at du får med deg de endringer som skjer til enhver tid.

 

Tegning av gutt som skriver. Illustrasjon.Å søke informasjon 

Her finner du noen nyttige adresser. Noen av adressene har innlogging til deler av sidene sine, men er åpne på andre deler.
Du finner lenker til alle adressene i lenkesamlingen.

Skadeforebyggende forum
Skadeforebyggende Forum er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet, som skal fremme det skade­fore­byg­gende arbeidet i Norge. (Kilde: Skadeforebyggende Forum)

Ungdom og fritid 
Ungdom og Fritid ble stiftet i 1978 og er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende tiltak. Nærmere 600 fritidsklubber, ungdomshus, fritidssenter, aktivitetshus og lignende tiltak over hele landet fra Nordkapp til Lindesnes er medlemmer i foreningen.

(Kilde: Ungogfri.no)

Arbeidstilsynet  
Arbeidstilsynet er en statlig etat som er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. (Kilde: Arbeidstilsynet.no)

Statens forurensningstilsyn 
Statens forurensningstilsyn (SFT) er et direktorat under Miljøverndepartementet med 300 ansatte på Helsfyr i Oslo. SFT arbeider for en forurensningsfri framtid. SFT iverksetter forurensningspolitikken og er veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø. De viktigste arbeidsområdene er klima, miljøgifter, vann og hav, avfall, luft og støy.  

(Kilde: stf.no)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. DSB skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. DSB skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Nettstedet har egne sider for skolen. (Kilde: dsb.no)

Norsk brannvernforening  
Her finner du mye informasjon om brannvern og egne faner om brannvern i jobb og skole. 

Helsedirektoratet
Her kan du finne mye godt fagstoff ved å søke på helse og miljø eller på sikkerhet.

Norsk forum for bedre innemiljø for barn 
Forumets mål er å være rådgivende organ for myndigheter, organisasjoner og andre som ønsker faglig informasjon, råd og veiledning i arbeidet med å bedre innemiljøet for barn. En særlig viktig målgruppe for dette er kommunene, siden de har ansvaret for å skape og vedlikeholde gode innemiljø for barn i barnehager og skoler.

(Kilde:NFBIB)

Trygg Trafikk
Nettstedet har en rekke nyttige oppslag for deg som jobber med barn og unge.

Gjør deg kjent på nettstedene over og noter ned adresser til andre gode nettsteder du finner.

Relatert innhold