Fagstoff

Ortopeditekniker

Publisert: 04.06.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Hvordan blir du ortopeditekniker?

Opplæringen er to år i videregående skole og to års læretid i bedrift:

  • Vg1 helse- og oppvekstfag
  • Vg2 fotterapi og ortopediteknikk
  •  Vg3 læretid i ortopediteknikkfaget.

Aktuelle læreplasser vil være i ortopediske verksteder.

Hva gjør en ortopeditekniker?

Ortopediteknikeren framstiller, vedlikeholder og reparerer ortopediske hjelpemidler. Ortopediteknikeren deltar ved tilpasning og utprøving av hjelpemidler, i samarbeid med ortopediingeniører, leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Sentrale arbeidsområder er

  • å tolke arbeidstegninger for det hjelpemidlet som skal framstilles
  • å håndtere materialer, verktøy og maskiner
  • å arbeide etter arbeidsinstrukser og gjeldende manualer
  • å kommunisere med pasienter og andre yrkesgrupper for å få en helhetlig forståelse av det hjelpemiddelet som skal framstilles
  • å vurdere kvaliteten av eget arbeid og rapportere avvik

Hvor jobber en ortopeditekniker?

Ortopediteknikeren jobber i private eller statlige ortopediske verksteder.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold