Fagstoff

Tannhelsesekretær

Publisert: 04.06.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Hvordan blir du tannhelsesekretær?

Opplæringen er tre år i videregående skole.
For å bli tannhelsesekretær velger du:

  • Vg1 helse- og oppvekstfag
  •  Vg2 helseservicefag
  • Vg3 tannhelsesekretær

Hva gjør en tannhelsesekretær?

Tannhelsesekretæren skal ha oversikt over og kunne planlegge, gjennomføre og vurdere daglige gjøremål på et tannlegekontor.

Sentrale arbeidsområder er

  • forebyggende tannhelsearbeid
  • å assistere i alle behandlingssituasjoner
  • kontorrutiner, herunder aktivitetsplanlegging, regnskap, rapportering, innkalling og journalføring
  • rengjøring, sterilisering og vedlikehold av instrumenter og utstyr
  • utføring av røntgenopptak og enklere laboratoriearbeid
  • håndtering av dentalmaterialer og de vanligste legemidlene som brukes

Hvor jobber en tannhelsesekretær?

Tannhelsesekretæren jobber i den offentlige og private tannhelsetjenesten. Tannhelsesekretæren kan også jobbe i klinikker ved de odontologiske fakultetene, ved spesialklinikker, kjevekirurgiske avdelinger ved sykehus og dentale depoter.

For å kunne bruke yrkestittelen tannhelsesekretær kreves autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Oppgaver

Praktisk stoff for

Generelt

Relatert innhold

Kjernestoff

Generelt