Fagstoff

Hvordan finne funksjonsuttrykket til en lineær funksjon ut fra grafen

Publisert: 22.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

 

lineær funksjon.graf.  

I koordinatsystemet til høyre har vi tegnet grafen til en lineær funksjon.

Grafen skjærer y -aksen i punktet (0,−1).
Det betyr at b = −1.

Husk at du alltid finner konstantleddet ved å se hvor grafen skjærer y-aksen!

Når vi går en enhet til høyre fra (0,-1), må vi gå to opp på y-aksen for å treffe grafen. Det betyr at a=2.

Funksjonsuttrykket blir derfor f(x) = 2x -1

Legg merke til at vi like gjerne kan ta utgangspunkt i et annet punkt på grafen for å finne stigningstallet. Vi ser av grafen at vi får samme resultat om vi tar utgangspunkt i punktet (2,3).