Fagstoff

Redoksreaksjoner

Publisert: 15.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Viten.no  kan du lese og trene på kjemiske formler og hvordan de navnsettes.

Mange reaksjoner i hverdagen skyldes at elektroner er på vandring.

I en redoksreaksjonEn redoksreaksjon er en kjemisk reaksjon der ett stoff blir redusert og et annet blir oksidert. Dette kan dreie seg om et grunnstoff som inngår i et molekyl eller et salt. Hvis ladningstallet (oksidasjonstallet) til et grunnstoff forandres i en kjemisk reaksjon, er det en redoksreaksjon. går elektroner fra et stoff til et annet. Stoffet som avgir elektroner blir oksidert, og stoffet som tar opp elektroner, blir redusert.

Redoksreaksjon. Illustrasjon.H-atomet gir fra seg et elektron til F-atomet. Hydrogen blir oksidert, og fluor blir redusert.  

E-forelesning om redoreaksjoner

  

 

Relatert innhold