Fagstoff

Hvordan tegne grafen til en lineær funksjon

Publisert: 22.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

 

Hvordan kan vi raskt tegne grafen til den lineære funksjonen g gitt ved g(x) = – 2x + 4?

Metode 1

lineær funksjon.graf.  Vi tegner grafen på grunnlag av verditabellen

Vi vet at grafen blir en rett linje. Da er det egentlig nok med to punkter i verditabellen, men det er lurt å ta med et tredje punkt for kontrollens skyld.
Vi klarer oss godt med hoderegning her og fyller ut tabellen!

 

x-315
g(x)1026

Metode 2

lineær funksjon.graf.   Vi tegner grafen på grunnlag av stigningstall og konstantledd

Siden konstantleddet b = 4, skjærer grafen andreaksen for y = 4. Punktet (0,4) ligger derfor på grafen.

Stigningstallet er - 2. Vi tar utgangspunkt i punktet (0,4), går en enhet til høyre, og stigningstallet forteller at vi må bevege oss parallelt med y-aksen 2 enheter ned for igjen å møte grafen.

Vi kommer til punktet (1,2). Vi har da to punkter på grafen og kan trekke linjen gjennom disse punktene.

 

Metode 3

Vi tegner grafen med et digitalt verktøy

Definisjonsmengden er her alle reelle tall. I GeoGebra skriver du inn funksjonsuttrykket på skrivelinjen. Fra Algebrafeltet kan du «dra» funksjonsuttrykket over til Grafikkfeltet.

Lineær graf i GeoGebra. Skjermbilde.  

Oppgaver

Aktuelt stoff