Fagstoff

Skolefritidsordninger og fritidsklubber

Publisert: 03.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Sikkerhetsutstyr

Alle kommuner har plikt til å ha en skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for barn på 1. til 4. årstrinn og for barn med særlige behov på 1. til 7. årstrinn. Ordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Både inne- og utearealene til SFO skal være egnet til formålet.

Tre barn som hopper ned fra stein. Foto.Aktivitet 

 

Disse lovene og forskriftene gjelder også i SFO og fritidsklubbene:

 

  • "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler"
  • "Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr"
  • "Forskrift om leketøy"
  • "Brannvernloven"
  • "Arbeidsmiljøloven"
  • "Produktkontrolloven"

 

Behovet for et trygt og aktivt oppvekstmiljø blir ikke mindre når barna begynner på skolen. Undersøkelsen som Norges idrettsforbund gjennomførte for Helsedirektoratet i 2008, viser at det er viktig med et godt og variert fritidstilbud (se fagstoffet Utforskertrangen – «farlig» og sunn). Undersøkelsen avslørte at barn blir stadig mindre aktive fra de er ni år, men at den aktiviteten som de tross alt driver, skjer i hverdagene og ikke i helgene. Det er tilbudene på skolen, i skolefritidsordningene og i idrettslagene som står for den livsviktige aktiviseringen av barna.

Noen kommuner velger å inngå samarbeidsavtaler med lag og organisasjoner om fritidstilbud til de eldre barna, som er fra 14 år og oppover.

Det finnes verken lover eller forskrifter som regulerer sikkerheten ved SFO, fritidsklubber eller ungdomsklubber spesielt. Men både SFO og fritidsklubber er underlagt opplæringsloven. Dermed gjelder de samme sikkerhetsreglene både for skolen, for SFO og for fritidsklubbene. Det er kommunen som har ansvaret for sikkerheten og for at det blir ført kontroll med både de kommunale og de private fritidsordningene.

Også fritidsklubbene for de eldre barna har lekeapparater i form av skateramper, klatrevegger, ballbinger og så videre. Dette nærmiljøutstyret er underlagt den samme produktkontrolloven som utstyret i en barnehage, og det blir kontrollert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Utfordringer til deg


Relatert innhold

Faglig