Fagstoff

Hvordan tegne grafer til funksjoner ved hjelp av digitale verktøy

Publisert: 22.06.2010, Oppdatert: 10.10.2017

I GeoGebra kan vi tegne funksjoner ved å skrive funksjonsuttrykket rett inn i inntastingsfeltet. Hvis vi ønsker å avgrense området grafen skal tegnes i, kan vi bruke kommandoen «Funksjon[<Funksjon>, <Start>, <Slutt>]». Hvis vi skriver St=Funksjon[160t,0,100] i inntastingsfeltet, får vi også spesifisert at funksjonen skal ha navnet S.

Bruk knappen «Flytt grafikkfeltet» for å plassere koordinatsystemet i ønsket posisjon og dra i koordinataksene for å få ønskede avstander.

Fra algebrafeltet kan du «dra» funksjonsuttrykket over til grafikkfeltet.

Skjermbilde, tegne grafer i GeoGebra. Bilde.  

Skjermbilde, innstillinger i GeoGebra. Bilde. Høyreklikk på et tomt sted i grafikkveltet og velg «Grafikkfelt....» for å angi «Navn» på aksene. Her kan du også sette «Avstand» på aksene hvis du ikke er fornøyd med automatikken.

Vi kan finne antall løpte meter etter for eksempel 10 minutter og 50 minutter både grafisk og ved regning.

Grafisk skriver vi 10, S(10) og får punktet
A=10, 1600
 som viser at antall løpte meter etter 10 minutter er 1 600.

Ved regning bruker vi CAS og får for eksempel
S
(50) = 8000S(50)=8000 som viser at antall løpte meter etter 50 minutter er 8 000.