Fagstoff

Miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Publisert: 03.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Paragraf

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har til formål å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode forhold knyttet til miljøet og det sosiale. Forskriften skal også bidra til å forebygge sykdom og skade.

 

Fire bøker. Illustrasjon.Internkontroll 

 

Dokumentasjon er en viktig del av internkontrollsystemet.

 

Et barn blir passet på av en voksen. Foto.Sikkerhet for alle 

Forskriften om miljørettet helsevern sier at barnehager og skoler skal ha følgende:

Internkontroll

Internkontrollen skal påse at bestemmelsene i barnehageloven og i forskriften blir overholdt. Kontrollen skal også påse at barnehagen retter seg etter eventuelle pålegg fra kommunen. Det er den øverste lederen i barnehagen eller ved skolen som er ansvarlig.

Internkontrollsystem

Systematiske tiltak skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med kravene. Disse tiltakene skal være nedskrevet av ledelsen i barnehagen eller ved skolen.

Forskriften krever at barnehagen skal være godkjent av kommunen før den blir tatt i bruk. Byggeplaner og planer om utvidelser skal også godkjennes. I søknader om bygging og oppstart skal man opplyse om hvor mange barn virksomheten er tenkt for.

Forskriften krever videre at virksomheten skal være «helsemessig tilfredsstillende». Det vil si at barnehagen og skolen skal være bygd og tilrettelagt slik at barna kan trives og være trygge både inne og ute.

Det er kommunestyret som har det formelle ansvaret for å føre tilsyn med at bestemmelsene overholdes. I praksis blir ansvaret delegert til kommunehelsetjenesten.

Krav til det fysiske miljøet i barnehager og skoler

Forskriften om miljørettet helsevern slår fast at alle barn har krav på et godt fysisk miljø. Her er hovedpunktene: 

Utfordringer til deg