Fagstoff

Miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Publisert: 03.08.2010, Oppdatert: 04.07.2018

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har til formål å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode forhold knyttet til miljøet og det sosiale. Forskriften skal også bidra til å forebygge sykdom og skade.

Forskriften om miljørettet helsevern sier at barnehager og skoler skal ha følgende:

Internkontroll

Internkontrollen skal påse at bestemmelsene i barnehageloven og i forskriften blir overholdt. Kontrollen skal også påse at barnehagen retter seg etter eventuelle pålegg fra kommunen. Det er den øverste lederen i barnehagen eller ved skolen som er ansvarlig.

Internkontrollsystem

Systematiske tiltak skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med kravene. Disse tiltakene skal være nedskrevet av ledelsen i barnehagen eller ved skolen.

Forskriften krever at barnehagen skal være godkjent av kommunen før den blir tatt i bruk. Byggeplaner og planer om utvidelser skal også godkjennes. I søknader om bygging og oppstart skal man opplyse om hvor mange barn virksomheten er tenkt for.

Forskriften krever videre at virksomheten skal være «helsemessig tilfredsstillende». Det vil si at barnehagen og skolen skal være bygd og tilrettelagt slik at barna kan trives og være trygge både inne og ute.

Det er kommunestyret som har det formelle ansvaret for å føre tilsyn med at bestemmelsene overholdes. I praksis blir ansvaret delegert til kommunehelsetjenesten.

Krav til det fysiske miljøet i barnehager og skoler

Forskriften om miljørettet helsevern slår fast at alle barn har krav på et godt fysisk miljø. Her er hovedpunktene:Utfordringer til deg

 1. Hva er internkontroll og internkontrollsystem?
 2. På hvilke måter må en barnehage godkjennes før den kan tas i bruk?
 3. Hvilke krav blir det stilt til beliggenhet?
 4. Hva betyr det at «tomta må gi mulighet for lek og turer, og terrenget bør passe til barnas alder og modenhet»?
 5. Hvilke krav blir det stilt til utforming og innredning?
 6. Hva er en beredskapsplan for kriser? Finn ut om din skole har slike planer, og be om å få se en slik plan.
 7. Finn ut hvordan skoler og barnehager i ditt nærområde gir trafikkopplæring til barna.
 8. Hvilke krav blir det stilt til brannvern?
 9. Hvilke krav blir det stilt til førstehjelpsutstyr, og hvor ofte bør de ansatte bli kurset i førstehjelp?
 10. Hvilke krav blir det stilt til smittevern?
 11. Hva sier forskriften om røyking?
 12. Lag spørsmål til forskrift for miljørettet helsevern i barnehage og skole, og intervju ansatte i barnehager og skoler for å finne ut hvordan de jobber med de ulike punktene i forskriften.