Fagstoff

Funksjonsbegrepet

Publisert: 21.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

 

Bilde av en ekse med gule epler Hvor mye du må betale er avhengig av hvor mange kilo du kjøper.I en butikk koster eplene 12 kroner per kilo. Hvor mye du må betale er avhengig av hvor mange kilo du kjøper.

Vi sier at prisen er en funksjon av antall kilo du kjøper.

Eirik plukker jorbær hver sommer. Han har en fast timelønn på 50 kroner. I tillegg tjener han 5 kroner for hver kilo bær han plukker. Timelønnen hans er altså avhengig av hvor mange kilo bær han plukker per time.

Vi sier at timelønnen er en funksjon av antall kilo bær han plukker per time.

Vi skal se på hvordan vi kan beskrive sammenhenger mellom størrelser ved hjelp av funksjoner.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold