Oppgave: Arbeidsoppdrag

Risikoanalyse

Publisert: 24.06.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Mobiltelefon

Risiko er et sentralt begrep for å forstå sikkerhet. Risiko uttrykker to ting: hvor sannsynlig det er at en uønsket hending inntreffer og hvilke konsekvenser den uønskede hendingen kan få. Tenk om du ble frastjålet mobilen?

Oppgave

 

Lag en tabell som viser sannsynligheten for å bli frastjålet mobilen, og hvordan du vurderer konsekvensene av et slikt tap.

Relatert innhold

Generelt