Oppgave: Arbeidsoppdrag

Organisering av skolen din

Publisert: 24.06.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Puslespill

Det mønsteret som dannes i bedriften når vi deler inn de ansatte i grupper og avdelinger, kaller vi organisasjonsplan. Av planen går det fram hvordan arbeidsoppgavene er fordelt. I denne oppgaven skal du finne ut hvordan skolen din er organisert.

Oppgave

  1. Hvordan er skolen din organisert? Lag et organisasjonskart over skolen.
  2. Er skolen organisert som en linjeorganisasjon eller som en linje-/stabsorganisasjon? 
  3. Intervju rektor om fordeler og ulemper ved skolens organisasjonsform. Alternativt kan rektor inviteres til klassen for å holde et foredrag om dette.
Relatert innhold

Generelt