Oppgave: Arbeidsoppdrag

Bli god på forretningsidé

Publisert: 24.06.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Oppgave

Ikeas forretningsidé: «[…] å tilby et stort utvalg form- og funksjonsriktige hjeminnrednings-produkter til så lave priser at så mange mennesker som mulig har råd til å kjøpe dem»

  1. Kan du finne andre eksempler på forretningsideer ved å søke på nettet?
  2. Tilfredsstiller disse kravene til en god forretningsidé? Hvis nei, skriv dem om slik at du blir fornøyd med dem.
  3. Gå inn på www.ue.no, velg fylket ditt og deretter UE-bedrifter. Vurder forretningsideene deres ut i fra de kriteriene dere har lært. 
  4. Tenk deg at du skal starte egen bedrift. Formuler din egen forretningsidé og la resten av klassen vurdere den.

 

IkeaIkea 

Relatert innhold

Generelt