Oppgave: Arbeidsoppdrag

Prising

Publisert: 24.06.2014
Forretningsmann

Å prissette et transportoppdrag betyr å fastsette det fraktbeløpet en transportkjøper må betale for et transportoppdrag. Her skal du skal beregne pris på transport av en last på ni europaller.

Oppgave

Du skal beregne pris på transport av en last på ni europaller.

  1. Regn ut hvor mange lastemeter dette vil utgjøre på lasteplanet.
  2. Beregn deretter fraktberegningsvekten du vil legge til grunn.
Relatert innhold