Oppgave: Arbeidsoppdrag

Presentasjon av service og samferdsel

Publisert: 24.06.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kvinne holder presentasjon

Når du jobber med innholdet i presentasjonen, må du altså hele tida tenke på hva som er budskapet, og hvem du skal presentere for. Det kan være avgjørende for hva slags type informasjon du må ha med, i hvilken rekkefølge den skal presenteres, og hvordan.

Forberede innholdet i en presentasjon

Tenk deg at du skal lage en kort presentasjon av programfagene på Service og samferdsel Vg1 for elever i 10. klasse. Elevene kjenner deg ikke fra før. Hensikten med presentasjonen er at tiendeklassingene skal få vite hva de kommer til å lære i programfagene dersom de velger Service og samferdsel.

Lag en liste med punkter som du vil ha med i presentasjonen. (Bruk et tekstbehandlingsprogram slik at du kan redigere lista seinere.)

Ordne punktene i den rekkefølgen du mener de bør komme for at budskapet skal bli forståelig.

Legg til flere punkter hvis du oppdager at det er informasjon som elevene bør få, men som du ikke har med på lista di.

Relatert innhold

Faglig