Oppgave: Arbeidsoppdrag

Dårlig omdømme

Publisert: 23.06.2014, Oppdatert: 23.06.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Rettferdighetsstatue

De siste årene har det vært flere eksempler på ulovlig og uetisk atferd som har gitt bedrifter dårlig omtale. Dårlig omtale rammer ikke bare den bedriften det gjelder, men kan ramme en hel bransje.

Gruppeoppgave

Finn eksempler på bedrifter eller næringer som har fått dårlig omdømme, og drøft:

  1. Hva er årsaken til det dårlige omdømmet?
  2. Hva kan gjøres for å forbedre omdømmet?
Relatert innhold

Faglig