Oppgave: Arbeidsoppdrag

Etikk på arbeidsplassen

Publisert: 23.06.2014, Oppdatert: 23.06.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Rettferdighetsstatue

I arbeidslivet og på skolen støter vi på mange situasjoner og spørsmål som har en etisk side. Hva er det gode? Hva er det rette? Hvor går grensen mellom rett og galt?

Oppgave

 

Etiske retningslinjer

  1. Hva mener vi med etiske retningslinjer? Søk på Internett og finn eksempler på etiske eller yrkesetiske retningslinjer for ansatte i reiselivsbedrifter, hoteller, butikkjeder, IT-firmaer, transportfirmaer og lignende.
  2. Beskriv og diskuter veitransportens innvirkning på helse, miljø og trafikksikkerhet. Hvilke etiske spørsmål dukker opp?
  3. Lag utkast til en etisk sjekkliste, for eksempel for et idrettslag, for skolen eller en organisasjon du/dere kjenner.
Relatert innhold