Oppgave: Arbeidsoppdrag

Etisk handel

Publisert: 23.06.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Rettferdighetsstatue

Hva betyr rettferdig handel for deg? Tenker du over hvor varer er produsert, og hvem som har laget dem? Hvor er joggeskoene dine laget? Hvordan er de framstilt, og hvilke materialer er de laget av?

Oppgave

Ta stilling til påstandene nedenfor og diskuter i grupper:

  • Jeg har god kunnskap om hvor varene jeg kjøper, er produsert. (ja/nei)
  • Jeg ønsker ikke å kjøpe varer som er produsert av barn. (ja/nei) Jeg ønsker ikke å kjøpe varer som er produsert av folk som har lav lønn og lang arbeidsdag. (ja/nei)
  • Jeg ønsker ikke å kjøpe varer som er produsert av folk som har et utrygt og dårlig arbeidsmiljø. (ja/nei)
  • Jeg ønsker ikke å kjøpe varer fra produsenter som forurenser miljøet eller slipper ut giftige stoffer. (ja/nei)
Relatert innhold

Faglig

Generelt