Oppgave: Arbeidsoppdrag

Gruppeoppgaver om reiseliv

Publisert: 24.06.2014, Oppdatert: 04.07.2016
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Maldivenes hovedstad

Vi kan ha stor nytte og glede av å planlegge en ferietur. Her skal dere øve dere i å bruke kart og annen tilgjengelig informasjon om reisemål utenlands.

Oppgave

Gå sammen i grupper.

  1. Beskriv dine forventninger til en utenlandsferie. Hva er feriedrømmen? Hva må til for at du skal bli en tilfreds turist?
  2. Velg et reisemål utenlands. Bli enige om hvor dere vil reise. Velg ferdigpakket tur eller «skreddersøm». Grunngi valget av reisemål og reisemåte.
  3. Velg et feriemål i Norge, men utenfor landsdelen dere bor i. Dere kan velge et feriemål helt fritt. Bli enige om hvor dere vil reise, og begrunn valget.
  4. Hva er viktig for deg for å få en god ferieopplevelse? Spør venner og skolekamerater hva de legger vekt på. Be dem beskrive hva de venter seg av en ferie, og hva som er feriedrømmene deres. Drøft likheter og ulikheter i hva dere mener er en god reiselivsopplevelse.
  5. Hva mener vi med naturturisme og kulturturisme? Hva er det som kjennetegner økoturisme, geoturisme og grønn turisme?
  6. Lag en minihåndbok med beskrivelse av natur- og kulturtilbud for et valgt reisemål.
Relatert innhold

Generelt