Oppgave: Arbeidsoppdrag

Med kunden i sentrum

Publisert: 18.06.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Blomsterselger

Kunder har ulike behov og svært forskjellig kjøpsatferd. Kunden håper å fylle et tomrom ved å kjøpe et produkt eller en tjeneste. En god selger prøver å finne ut hva kunden ønsker og har behov for. I oppgavene under skal du trene på å gi kunden en best mulig kjøpsopplevelse.

Oppgave 1 Rollespill – behovsundersøkelse

To og to elever går sammen. Den ene spiller kunde, den andre skal være salgsmedarbeider. De forbereder seg hver for seg. Temaet er kjøp av typiske forbruksvarer, for eksempel klær eller sko.

Oppgave 2 Ønsker og behov

Gå sammen i grupper og drøft forskjeller på ønsker og behov ved kjøp av personbil.

Oppgave 3 Presentere og demonstrere

Rollespill: Presenter og demonstrer et produkt, for eksempel et kamera eller en mobiltelefon. 

Oppgave 4 Argumentere

Tenk deg denne situasjonen:
Du skal kjøpe nye jeans. Ekspeditøren bruker argumentene
«Alle kjøper den» og
«Det er siste nytt».

 
Drøft:

Hvordan virker argumentene på deg?
Hva mener vi med et sterkt argument?

Oppgave 5 Avslutte et salg

  1. Drøft og gi eksempler på kjøpssignaler.
  2. Drøft hvordan selgeren kan håndtere disse kjøpssignalene.

Oppgave 6 Kjøpssignaler - rollespill

To og to elever spiller henholdsvis kunde og selger. Resten av gruppa kan være (konstruktive) kritikere.

  1. Ta for dere eksemplene på kjøpssignaler.
  2. Hva kan selgeren gjøre for å avslutte salget?

 

 

 

Relatert innhold