Veiledning

Forslag til årsplan i samfunnsfag

Publisert: 04.08.2014, Oppdatert: 08.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kvinnelig lærer

Dette forslaget til årsplan i samfunnsfag tar utgangspunkt i en kronologisk rekkefølge på temaene og følger oppsettet på ndla.no i samfunnsfag. Prøver, fridager, utplassering og andre aktiviteter i løpet av skoleåret må justeres av den enkelte lærer. Antall uker på hvert tema kan også justeres av den enkelte lærer.

Under Aktualiteter er det mulig å legge inn lokale/regionale og nasjonale/internasjonale hendelser med linker til NDLA og andre kilder i løpet av skoleåret.

Dersom elevene har ungdomsbedrift (UB) kan mange av kompetansemålene i Utforskeren samt relevante mål fra de øvrige hovedtemaene innarbeides i løpet av UB-året (overholde frister/konkurranser, forretningsplan/årsrapport, budsjett/regnskap/revisjon m.m.).

I arbeidet med internasjonale forhold er det relevant å trekke inn kompetansemålene i Utforskeren i forhold til problemstillinger og drøftingsoppgaver om for eksempel EU og Norges rolle i Europa, rike og fattige land, miljøutfordringer, mennesker på flukt m.m.

Følg linken til hvert hovedemne/tema. Der kan du velge fagstoff og oppgaver fra menyen på venstre side. Du finner også link til læreplanmålene for hvert hovedemne. I NDLA Aktuelt kan du søke på nye og gamle aktualiteter.

 

Uke

 

 

Hoved-område/
tema

Link til tema

 

 

Kommentar

 

 

Aktualiteter/
Hva skjer?

 

 

1. termin

 

 

 

 

Hva er samfunnsfag?

 

 

 

35

Samfunnsfag - innledning

 

Utforskeren -

gjennomgang av kompetansemål

Målene i Utforskeren arbeides inn i de andre hovedområdene og i prosjekter i løpet av året.

Ungdomsbedrift på yrkesfag.

 

Individ, samfunn og kultur

 

 

 

36, 37, 38

Individ, samfunn og kultur - innledning

 

 

Begreps-avklaring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialisering og roller, kultur, kjønnsroller og samliv

Læreplanmålene finner du bl.a. i innledningen til temaet.

 

Du kan også velge Læreplan øverst på den blå navigasjonslinja uansett hvor på fagets sider du befinner deg.

 

39, 40

Religiøs, etnisk og kulturell variasjon

 

 

 

Fordommer, rasisme og diskriminering

Film, videointervjuer og oppgaver.

41, 42, 43

Kriminalitet og overgrep

 

 

Forebygging av kriminalitet

 

Oppsummering/
oppgaver

 

Forbruk og rettigheter

 

Oppsummering og oppgaver

Global Dignity Day

 

Verdens matvaredag

 

Operasjon dagsverk/
Internasjonal uke

44

Personlig økonomi

 

Oppsummering og oppgaver

 

 

Politikk og demokrati

 

 

 

45

Politikk og demokrati - innledning

 

Begreper

Kompetanse-målene finner du bl.a. i innledningen.

 

46, 47, 48

 

Politiske partier og valg

 

 

Politisk makt og påvirkning

 

 

 

Styringsform og styringsorganer

 

 

Utforskeren

 

 

 

Demokrati, rettsstat og menneske-rettigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

eForelesning:

Styreform, rettsstat og menneskerettigheter 

 

49, 50, 51

Velferdsstaten

 

 

Norsk økonomisk politikk

 

 

Økonomi, levestandard og bærekraftig utvikling

 

Oppsummering og oppgaver

Utdeling av Nobels fredspris

 52,1

JULEFERIE

 

 

 

 

2. termin

 

 

 

2, 3

Økonomi, levestandard og bærekraftig utvikling

 

Oppsummering og oppgaver

 

 

 

Arbeids- og næringsliv

Kompetanse-målene finner du i innledningen.

 

4, 5

Innledning og begreper

 

 

 

 

 

 

Arbeid og arbeidsmiljø

Delta på yrkesmesser, yrkes- og studieorientering.

 

6, 7

Likestilling i arbeidslivet

 

 

Fagorganisering og lønns-forhandlinger

 

 

8, 9, 10

Arbeidsledighet

 

 

Egen bedrift

 

 

Oppsummering og oppsummerings-oppgaver

Ungt Entreprenørskap

1. mars, søkndadsfrist vgs

 

Internasjonale forhold

 

Kompetanse-målene finner du i innledningen.

 

11, 12, 13

Innledning og begreper

 

 

 

 

 

 

Makt

 

 

Globalisering

inkl oppgaver

 

Fattigdom

inkl oppgaver

Innenfor dette hovedområdet er naturlig å trekke inn mål fra Utforskeren.

 

eForelesning: Makt i konflikter 

 

14

Påskeferie

 

 

 

15, 16

Rike og fattige land

 

Enkle og vanskelige oppgaver

 

 

17, 18, 19

EU

 

Hva er EU?

 

 

EUs oppbygging

 

Ungdom i Europa

 

 

Norges tilpasning til EU

Læringsressurs Norge og EU

Om læringsressursen Norge og EU 

23, 24, 25

Repetisjon og oppsummering

 

Eksamenforberedelser

 

NDLA Eksamen - tips og hjelp på nett fra begynnelsen av mai.