Oppgave

Fordeler og ulemper ved transportformer

Publisert: 19.06.2014
Båttransport

For en transportkjøper er det nødvendig å kjenne til fordelene og ulempene med de forskjellige transportformene.

Gjør rede for fordelene og ulempene med de forskjellige transportformene:

  • veitransport
  • jernbanetransport
  • sjøtransport
  • lufttransport

Tips:
Del klassen inn i fire grupper. Gruppene velger hver sin transportform og lager en oversikt over fordeler og ulemper som de presenterer i klassen.

Et alternativ til presentasjon i klassen er å danne fire nye grupper satt sammen av ett (eventuelt to hvis antallet ikke går opp) medlem fra hver av de opprinnelige gruppene, som så presenterer fordelene og ulempene med sin transportform i den nye gruppen.