Oppgave

Kollektive transporttilbud

Publisert: 19.06.2014
Kollektivfelt

Myndighetene våre oppfordrer oss til å kjøre kollektivt. Hensikten er først og fremst å spare miljøet.

  • Hvilke kriterier må være på plass for at vi skal regne transporttilbudet for kollektivt?
  • Hva kaller vi transporten dersom disse kriteriene ikke er oppfylt?
  • Hvilke kollektive transporttilbud kjenner du til?

Relatert innhold