Oppgave

Dokumentasjon i og utenfor Schengen

Publisert: 19.06.2014
Grenseovergang

På reiser utenlands kreves det forskjellig dokumentasjon ut fra hvilket land du besøker. De fleste land i Europa er tilsluttet en avtale som heter Schengen-avtalen. Avtalen innebærer blant annet fri ferdsel innenfor statens grenser. I de landene som ikke har sluttet seg til denne avtalen, vil reglene være noe annerledes.

  • Hvilke dokumenter og dokumentasjon må du ha med deg dersom du kjører til et land innenfor Schengen-området?
  • Finn et land utenfor Schengen-området, og finn ut hvilke dokumenter og dokumentasjon som må være med der.
  • Hvilke råd vil du som bussjåfør gi passasjerene dine før en grensepassering inn til Norge?
Relatert innhold

Faglig