Oppgave: Yrkessituasjon

Lokal tverrfaglig skriftlig privatisteksamen bransjeteknikk

Publisert: 18.06.2014, Oppdatert: 18.06.2014
Eksamen ingressbilde

En privatist skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av programfagene. Dette er et eksempel på en lokalgitt eksamen i faget bransjeteknikk.

Eksamensoppgave

Du er ansatt i en bedrift som håndterer gods av forskjellig utførelse og innhold og med moderne hjelpemidler som truck og løftebord.

  1. Hva bør den daglige kontrollen av en truck inneholde?

    I ditt daglige arbeid mottar du varer/gods som er merket med forskjellige symboler og merker.

  2. Gjør rede for de ulike dokumentene, symbolene og faresedlene som kan følge med de ulike vareslagene.

    Du får i oppdrag å organisere innhenting av 3 paller med miljøbensin. Bensinen er i kanner à 25 liter, og det er 20 kanner på hver pall.

  3. Gjør rede for hvordan du vil håndtere dette oppdraget.

  4. På lageret oppstår det en uønsket hendelse med personskade. Hvordan vil du håndtere en slik situasjon?