Oppgave: Forsøk

Disseksjon av fisk

Publisert: 11.06.2014, Oppdatert: 05.03.2017
Elevforsøk med torsk

Gjennom dette forsøket skal du bli bedre kjent med anatomien hos fisk. Ved disseksjon skal du undersøke hvor de ulike organene er plassert i forhold til hverandre. I tillegg skal det legges vekt på funksjonene til de ulike organene. Sammenlign fiskens organer med tilsvarende organer hos andre dyregrupper, både når det gjelder bygning og funksjon.

Utstyr:

 • fersk fisk
 • saks
 • kniv
 • skalpell
 • plastbakke
 • petriskål
 • stereolupe

 

Bila av svelget på en beinfisk.Svelget hos en beinfisk.  

 

Gjellebuer hos uerGjellebuer hos uer. 

 

Indre organer hos sei ved disseksjonDisseksjon av sei hvor buken åpnes for å se indre organer. 

 

Torsk med påtegnet sirkulasjonssystem.Skjematisk tegning av lukket kretsløp i fisk.  

 

Blindtarm, lever og rognsekker hos koljeBlindtarm, lever og rognsekker hos kolje. 

 

Disseksjon av torskehode 

 

 

Bildet av otolitter av fire ulike arterOtolitter hos fire ulike arter.

 

 

 

Nærbildet av øye hos torskNærbilde av torskeøye.  

Hensikt

I dette forsøket tar man utgangspunkt i fersk beinfisk som torsk, sei, lyr, kolje eller sild. Beinfiskene er vekselvarme dyr med lukket sirkulasjonssystem. Fisker har et relativt enkelt hjerte med to kammer. Disse artene er særkjønnede. Hunn og hann gyter henholdsvis rogn og melke fritt i vannmassene. Gjennom forsøket skal du bli kjent med fiskens organer og organsystemer.

Det er viktig at dere tar notater til hvert punkt i disseksjonen og dokumenterer observasjonene ved å fotografere eller lage skisser.

Fremgangsmåte

 1. Legg fisken i plastbakken. Tegn en skisse / ta et bilde av fiskens ytre. Navngi de ytre kroppsdelene, samt de ulike finnene.

 2. Undersøk innsiden av munnen hos fisken, og registrer tennenes form og plassering.

 3. Løft opp gjellelokket og sjekk opp antall gjellebuer. Legg en bit av et gjelleblad under stereolupen. Tegn / ta bilde av det du ser.

 4. Snitt opp fisken langs buken og opp langs siden, slik bildet nedenfor viser. Finn ut hvilke organer du ser, og sett navn på delene. Tegn skisser / ta bilder.Innvendige organer hos fisk 
 5. Finn hjertet, ta det ut og legg det i en petriskål. Del det forsiktig og studer det innvendig. Tegn skisse / ta bilde av hjertet innvendig og utvendig.

 6. Ta ut fordøyelsesorganene fra bukhulen. Mål lengden av fordøyelseskanalen fra svelget og helt bak til gattåpningen.

 7. Klipp opp magesekken og undersøk innholdet. Noter hva fisken har spist.

 8. Finn kjønnskjertlene, og avgjør hvilket kjønn fisken har.

 9. Hjerne hos kolje ved disseksjonHjernen hos beinfisken kolje.Skjær bort kjøttet over fiskehodet fra øynene og bakover, slik at skallen blir synlig. Bruk saks til å klippe gjennom skalletaket, og brett den ut slik at hjernen kommer til syne (se detaljert instruksjon her). Lag en skisse / ta et bilde av hjernen og sett navn på de ulike delene som hjernen består av. Finn synsnervene og luktnervene som går inn til hjernen.

 10. Finn øresteinene (otolittene) som ligger på begge sider av hjernen. Ta dem ut, og brekk dem i to. Studer dem under lupen, og tegn en skisse / ta bilde.

 11. Ta ut et øye. Finn linsen og legg den på en avis for å se hvordan teksten blir.

Etterarbeid

 • Hvilken funksjon har tennene? Tilpasninger?
 • Tegn en figur, og forklar motstrømsprinsippet.
 • Forklar blodstrømmen gjennom hjertet hos fisk.
 • Hva er funksjonen til øresteinene (otolittene)? Hva kan de brukes til i forskningssammenheng?
 • Hvordan fungerer svømmeblæren hos fisk?

Bruk gjerne rapportgeneratoren til å føre forsøket.

Relatert innhold