Fagstoff

Endocytose og eksocytose – aktiv transport

Publisert: 11.06.2014, Oppdatert: 05.03.2017
Makrofag omslutter og bryter ned en bakterie

Store molekyler eller partikler, som hverken kan passere fosfolipidmembranen eller proteinkanaler, blir fraktet i membranblærer (vesikler). Slik membrantransport kan gå både inn og ut av cella og krever bruk av energi (ATP). Cellemembranen kan bukte seg og danne blærer som snøres av, og blærer kan smelte sammen med cellemembranen for å tømme innholdet på den andre siden.

Aktiv og passiv transport gjennom en cellemembran, med vekt på endocytose og eksocytose.

 

 

 

 

Fagocytose: hvite blodceller som makrofager, granulocytter og monocytter kan omslutte bakterier og infiserte celler, og bryte dem ned. 

 

 

 

Tegning av virusreplikering i en celle.Herpesvirus – formering. Virus binder seg til reseptorer på cellas overflate og blir tatt opp ved endocytose.   

 

 

 

Tegning av synapsespalte med transmitterstoff.Overføring av nerveimpulser i en synapse skjer ved eksocytose av signalstoffer fra aksonenden.    

 

 

 

Encellede dyr som dette tøffeldyret, bruker eksocytose for å kvitte seg med overflødig vann og avfallsstoffer. 

 

 

 

 

Oppsummering av all membrantransport.Membrantransport – oppsummering av flere typer transport gjennom cellemembraner.  

Endocytose

Celler kan ta opp større partikler fra utsiden av cella og frakte dem inn i cella ved endocytose. Cellas yttermembran danner da en innbuktning som etter hvert omslutter partiklene og avsnøres slik at det dannes en blære (vesikkel) på innsiden av cellemembranen – et endosom.

Innholdet i blæren brytes ned ved hjelp av enzymer fra lysosomer. Blæren vil deretter vandre tilbake og smelte sammen med cellemembranen (eksocytose).

Vakuoler dannes ved membranavsnøringer.   

Endocytose kan deles inn i tre former

  • Fagocytose: Større partikler tas opp ved fagocytose. Encellede dyr som amøber tar opp næringspartikler ved fagocytose. Flercellede organismer har fagocytter som kan ta opp bakterier og slitte eller infiserte celler på denne måten.
  • Pinocytose er opptak av molekyler som er løst i væske. Små væskedråper omsluttes av cellemembranen, avsnøres og føres inn i cella.
  • Reseptorutløst endocytose: Molekylene som tas opp, bindes til spesielle reseptorer på cellemembranen før opptak. Dette gjelder makromolekyler, ofte proteiner, som er fanget opp av membranreseptorer på cellas overflate.

 

Eksocytose

Eksocytose er det motsatte av endocytose. Store molekyler og partikler som skal skilles ut av cella blir omsluttet av en membran slik at de danner en blære (vesikkel). Vesikkelen beveger seg mot cellemembranen og smelter sammen med denne slik at innholdet tømmes på utsiden av cella.

Eksocytose.Enzymer og andre store molekyler som skal brukes utenfor cella, snøres av som vesikler (membranblærer) fra golgiapparatet. Avfall og ufordøyde rester omsluttes også av membranblærer. Alle slike vesikler som skal tømme innholdet på utsiden av cella, gjør det ved å smelte sammen med cellemembranen. Dette kalles eksocytose og er en form for aktiv transport.

Vesikkel smelter sammen med cellemembranen og tømmer sitt innhold på utsiden.Eksocytose. 

Kanaltransport mellom celler

Modell av to planteceller med forbindelser gjennom celleveggen.Plasmodesmata hos planteceller.Kanaler mellom celler hos både planter og dyr gjør at cytoplasmaet i naboceller står i kontakt med hverandre. Dette er viktig for at celler skal kunne samarbeide. Kanalene binder også cellene sammen i et vev.

Hos planteceller er disse kanalene (plasmodesmata) åpne hele tiden. Her kan det foregå passiv transport av vann, næringsstoffer og signalstoffer.

Relatert innhold

Faglig