Oppgave: Arbeidsoppdrag

Mobbing og trakassering

Publisert: 05.06.2014, Oppdatert: 01.12.2015
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Gutt med datamaskin

Mobbing, trakassering og diskriminering som er knyttet til arbeidsplass og skole, kan gi store helseproblemer. Hva kan gjøres for å hindre slik krenkende atferd?

Gruppeoppgaver

 

Oppgave 1 Mobbing

 1. Hva legger dere i begrepet mobbing?
 2. Kjenner dere til at det skjer / har skjedd mobbing på skolen eller i sosiale medier?
 3. Hvis ja: Hva har du og andre på skolen gjort for å stanse mobbingen?
 4. Hvis nei: Hva har skolen gjort for å hindre mobbing?
 5. Hva er forskjellen på erting og mobbing?

Oppgave 2 Diskriminering og rasisme

Ta utgangspunkt i definisjonene av diskriminering og rasisme.

 1. Gi eksempler fra nærmiljøet ditt på krenkende atferd.
 2. Drøft og gi eksempler på hvordan vi kan/bør reagere på slik atferd.
Relatert innhold

Aktuelt stoff for