Oppgave: Arbeidsoppdrag

HMS-arbeid og internkontroll

Publisert: 05.06.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Elever ved videregående skole

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) står sentralt i å skape et godt arbeidsmiljø. Systematisk HMS-arbeid innebærer at arbeidsgiveren skal fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, kartlegge farer og problemer og sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær. Hvordan står det til på din skole?

Gruppeoppgave

 

Oppgave 1 HMS-arbeid

Ta utgangspunkt i skolen din eller en annen arbeidsplass du kjenner til.

Gi eksempler på og drøft hva som blir gjort for at «det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhets-arbeid på alle plan i virksomheten».Kom med ideer til forbedringer av HMS-arbeidet.

Oppgave 2 Internkontroll

Ta for dere belysningen i klasserommet:

Er den god nok? Er den forskriftsmessig? Følg fasene i forbedringsarbeidet og fordel arbeidet mellom dere. 

Informasjon om fasene i forbedringsarbeidet finner dere her under overskriften "Internkontroll": HMS-arbeid og internkontroll 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for