Oppgave: Arbeidsoppdrag

Arbeidsmiljø på jobben

Publisert: 05.06.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Elever ved videregående skole

Refleksjon og bevisstgjøring om hva som er et godt arbeidsmiljø (vekt på psykososiale faktorer), og hvordan vi kan skape trivsel på arbeidsplassen er tema for denne oppgaven.

Gruppeoppgaver

 

Oppgave 1 Det gode arbeidsmiljøet

Drøft og gi eksempler på hva dere legger i et godt arbeidsmiljø, og hva som kan gjøres for å få det til.

Oppgave 2 Psykososialt arbeidsmiljø

Drøft hva vi mener med et godt psykososialt arbeidsmiljø. Hvilke fellestrekk har dette med det som kreves for å skape trivsel på jobben?

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for