Oppgave: Arbeidsoppdrag

Læringsmiljøet på skolen vår

Publisert: 05.06.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Elever i skolegård

Ifølge opplæringsloven har alle elever rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. Her ønsker vi at elevene skal reflektere over skolen som arbeids- og læringsmiljø, og hva vi mener med et godt læringsmiljø. Hvordan står det til på skolen din?

Gruppeoppgave

Ta utgangspunkt i hvert punkt i de fem forholdene for et godt læringsmiljø, se fagstoffet her: Skolen – et sted å lære  

Drøft:

  1. Hvordan er situasjonen på skolen din eller i klassen din? Hva vil du styrke? Hva vil du ha mindre av?
  2. Hvilke tre–fem punkter ville dere tatt med i et forslag til forbedringsprogram på skolen?

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for