Oppgave: Arbeidsoppdrag

Kontroll og overvåking på skolen

Publisert: 05.06.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd i hånd

Norge preges av en «systematisk mangel på sikring av personvernet», ifølge en rapport fra «The Privacy and Human Rights Report». Stemmer det, tror dere? I oppgaven skal dere drøfte eventuell kontroll og overvåking på skolen.

Gruppeoppgave

  1. Les gjennom artikkelen fra Aftenposten - www.aftenposten.no - Slakter personvernet i Norge -  og gjengi hovedpunktene.
  2. Gi eksempler på og drøft kontroll og overvåking på skolen.
  3. Hva mener dere kan aksepteres av kontroll og overvåking på skolen? Prøv å bli enige om et svar
Relatert innhold

Aktuelt stoff for