Oppgave

Verdikjede og vareflyt

Publisert: 07.06.2014
Harboe Bryggeri

I vårt moderne samfunn er transport et viktig ledd i en god vareflyt. Som transportarbeidere må vi ha god kunnskap om helheten og spesielt om vår rolle i de transportene vi er involvert i.

Gå sammen i grupper og tegn en skisse som viser:

  • vareflyten for melk gjennom produksjonsbedriften
  • vareflyten for melk fra produksjonsbedrift til forbruker

Dere kan selvfølgelig bytte ut melk med et annet produkt hvis dere ønsker det.

Relatert innhold

Faglig

Generelt